Trumpas diegimo vadovas

Pakuotės sudėtis
Atidarykite DAP-1150 pakuotę ir patikrinkite, ar joje yra visos žemiau išvardintos sudedamosios dalys:
• Belaidis 802.11G standarto prieigos taškas DAP-1150
• Nuimama antena
• Maitinimo šaltinis

• 5 kategorijos Ethernet kabelis
• Kompaktinė plokštelė su Vartotojo Vadovu ir Trumpu diegimo vadovu
Kreipkitės į įrenginio pardavėją, jeigu pastebėjote, kad trūksta aukščiau išvardintų detalių arba jos yra sugadintos.
Reikalavimai sistemai
Belaidis 802.11G standarto prieigos taškas DAP-1150 veikia su kompiuteriais, turinčiais Windows® , Macintosh® arba Linux operacines sistemas.

Belaidžio prieigos taško konfigūravimui Jums reikia turėti kompiuterį su Ethernet sąsaja su vartotoju bei su Interneto naršykle, pavyzdžiui, Microsoft Internet Explorer
6.0, Netscape Navigator 7.0, FireFox 1.5 arba jų naujesnes versijas.
Pasirinkite Wireless Setup Wizard (Belaidis konfigūravimo vedlys)
DAP-1150 nustatymas
Įveskite prieigos taško įrenginio vardą ir paspauskite „Next“ (Kitas) norėdami tęsti. Jeigu potinklyje yra daugiau nei vienas D-Link įrenginys, rekomenduojame
Pirmas žingsnis: maitinimo šaltinio prijungimas.
pakeisti įrenginio vardą.
Įsitikinkite, kad maitinimo lizdo įtampa sutampa su kintamos srovės maitinimo šaltinio jungties įtampa. Pirmiausia prie galiniame įrenginio skydelyje esančios maitinimo
jungties prijunkite kartu su DAP-1150 pridedamą maitinimo šaltinį ir tik tada įjunkite į kintamos srovės maitinimo lizdą. Patikrinkite, ar dega priekiniame skydelyje esantis
maitinimo
(„Power“)
indikatorius.

DĖMESIO! Išeinamoji DAP-1150 galia yra 5V pastovios srovės, 1,2 A dydžio. Naudokite tik prie įrenginio pridedamą maitinimo šaltinį arba maitinimo šaltinį,
turintį tokias pačias charakteristikas. Jeigu naudosite kitokios įtampos maitinimo šaltinį arba įjungsite DAP-1150 į netinkamą kintamos srovės maitinimo lizdą,

įrenginys gali sugesti ir prarasti garantiją

Ethernet LAN jungtis (Įrenginio korpuso nugarėlėje pažymėta kaip LAN)
Gali būti prijungtas prie kompiuterių Ethernet jungčių, Ethernet komutatoriaus ar maršrutizatoriaus LAN jungties.
Maitinimo jungtis (Įrenginio korpuso nugarėlėje pažymėta maitinimo šaltinio simboliu ir pažymėti būtini parametrai, 5V, 1.2A)
Naudokite 5V pastovios srovės 1,2A maitinimo šaltinį.
Antras žingsnis: Antenos ir Ethernet kabelio prijungimas.
Įjunkite anteną į antenos jungtį, esančią įrenginio galiniame skydelyje. Vieną Ethernet kabelio galą prijunkite prie galiniame DAP-1150 skydelyje esančios LAN
Spauskite Next (Kitas)
jungties, o kitą galą - prie kompiuterio Ethernet jungties. Jeigu kompiuteris prie Ethernet tinklo prijungtas per Ethernet komutatorių, tai kabelį prijunkite prie
komutatoriaus jungties.
Nustatykite savo slaptažodį:
Trečias žingsnis: DAP-1150 konfigūravimo pradžia.

Čia daroma prielaida, kad Jūs naudosite DAP-1150 gamyklinius nustatymus pagal nutylėjimą darbui prieigos taško režime. Šis režimas kompiuteriams ir įrenginiams
su integruota belaide 802.11g standarto sąsaja su vartotoju leidžia komunikuoti su kitais belaidžiais kompiuteriais ir įrenginiais. Be to, nustatymai pagal nutylėjimą
neužtikrina belaidės apsaugos. Jeigu norite nustatyti kitą DAP-1150 darbo režimą ir belaidę apsaugą, informacijos prašome ieškoti Vartotojo Vadove.
Kompiuteryje pasirinkite interneto naršyklę.
Pasirodys įėjimo į sistemą langas:
Adreso laukelyje įveskite IP adresą pagal nutylėjimą: http://dlinkap
paspauskite „Enter” .Laukelyje „User Name” (Vartotojo vardas) pagal nutylėjimą įveskite admin
Spauskite Next (Kitas)
Laukelį „Password” (Slaptažodis) palikite tuščią.
Pasirinkite Auto, kaip konfigūracijos metodą, tik tuo atveju, jeigu Jūsų belaidis įrenginys palaiko saugų Wi-Fi konfigūravimą (Wi-Fi Protected Setup).

Pereikite į 3 puslapį, kuriame rasite informacijos apie rankinį (Manual) nustatymą.

Spauskite Next (Kitas) norėdami tęsti.Kai prisiregistruosite, pasirodys konfigūravimo (Setup) langas:
Spauskite Save (Išsaugoti) norėdami išsaugoti tinklo nustatymus.

1
DAP-1150 trumpas diegimo vadovas

2
DAP-1150 trumpas diegimo vadovas
Spauskite Continue (Tęsti) norėdami uždaryti Konfigūravimo Vedlį (Setup Wizard).
Jeigu pasirinksite WEP kodavimą, tai kitame ekrane pamatysite tinklo raktą, kurį būtina įvesti belaidžiuose klientuose.
Spauskite Save (Išsaugoti) norėdami uždaryti Konfigūravimo Vedlį (Setup Wizard).Pasirinkite Manual (Rankinis), kaip konfigūravimo metodą, kad galėtumėte konfigūruoti tinklą rankiniu būdu.
Spauskite Next (Kitas) norėdami tęsti.
Pasirinkite rankinę tinklo rakto priskyrimo funkciją ir galėsite sudaryti savo raktą.
Spauskite Next (Kitas) norėdami tęsti.


Įveskite tinklo pavadinimą ir pasirinkite automatinio tinklo rakto priskyrimo funkciją. Jeigu norite, kad tinklo raktas būtų priskiriamas rankiniu būdu, pereikite į 5
puslapį.
Spauskite Next (Kitas) norėdami tęsti.
Jeigu pasirinkote WPA kodavimą, įveskite 8 – 63 simbolių ilgio tinklo raktą arba įveskite 64 simbolius, naudodami skaičius nuo 0 iki 9 ir raides nuo A iki F.
Spauskite Next (Kitas) norėdami tęsti.


Jeigu pasirinksite WPA-PSK kodavimą, tai kitame ekrane pamatysite tinklo raktą, kurį būtina įvesti belaidžiuose klientuose.
Spauskite Save (Išsaugoti) norėdami uždaryti Konfigūravimo Vedlį (Setup Wizard).

3
DAP-1150 trumpas diegimo vadovas

4
DAP-1150 trumpas diegimo vadovas
Jeigu pasirinkote WPA kodavimą, tai kitame ekrane pamatysite tinklo raktą, kurį būtina įvesti belaidžiuose klientuose.
Spauskite Save (Išsaugoti) norėdami uždaryti Konfigūravimo Vedlį (Setup Wizard)


Jeigu pasirinkote WEP kodavimą, įveskite 5 ar 13, 10 arba 26 simbolių ilgio tinklo raktą, naudodami skaičius nuo 0 iki 9 ir raides nuo A iki F.
Spauskite Next (Kitas) norėdami tęsti.


Jeigu pasirinkote WEP kodavimą, tai kitas ekranas parodys tinklo raktą, kurį būtina įvesti belaidžiuose klientuose.
Spauskite Save (Išsaugoti) norėdami uždaryti Konfigūravimo Vedlį (Setup Wizard).D-Link techninės pagalbos tarnyba

Vilniuje: tel.: 8 5 236 36 29
info@dlink.lt
Kaune: tel.: 8 37 24 01 11
Žirmūnų 139-303, Vilnius
www.dlink.lt
Baltų pr. 137, Kaunas5
DAP-1150 trumpas diegimo vadovas