Nõuded süsteemile
Nõuded süsteemile
• Arvuti Windows Vista või XP SP2 operatsioonisüsteemiga
• Arvuti protsessoriga 1,3GHz või uuem, vähemalt 128MB RAM
• Internet Explorer 6.0 voi Netscape Navigator
™
™ 7.0 ja uuemad
• 10/100 Ethernet võrk voi 802.11b/g traadita võrk
Pakendi sisu
DCS-910/920
CD-plaat kasutusjuhendi
Internet kaamera
ja tarkvaraga
Kaamera alus
Antenn (DCS-920 ainult)
CAT5 Ethernet kaabel
5V 2.5A AC Toiteadapter
Kui midagi eelnimetatutest puudub, pöörduge edasimüüja poole.
Märkus: T

eistsuguse toitepingega toiteadapteri kasutamine võib
kahjustada seadet ja garantii kaotab kehtivuse.
D-Link DCS-910/920 Kiirpaigaldusjuhend
2


Riistvara ĂĽlevaade
Riistvara ĂĽlevaade
Eestvaade
Traadita antenn*
Toite ja Link LED
Kaamera lääts
Kaamera alus
* Antenn on kasutatav ainult DCS-920 kaameraga
3
D-Link DCS-910/920 Kiirpaigaldusjuhend


Riistvara ĂĽlevaade
Tagantvaade
Traadita antenn*
Algseadete nupp
Ethernet port
Toitepesa
Pöördjalg
* Antenn on kasutatav ainult DCS-920 kaameraga
D-Link DCS-910/920 Kiirpaigaldusjuhend
Riistvara paigaldamine
Riistvara paigaldamine
Ăśhendage antenn
Uhendage antenn DCS-920 kaamera

tagapaneelil asuvasse antenni pesasse.

Märkus: Traadita antenn on saadav
ainult DCS-920 kaameraga.
Märkus: Esialgse paigaldamise ajal on kindlasti vaja kasutada


Ethernet-kaablit. Pärast esialgsete paigalduste lõpetamist võib
Ethernet-kaabli lahti ĂĽhendada ja alustada traadita ĂĽhenduse kasutamist
seadmega DCS-920.
Pöördjala kinnitamine
Leidke DSC-910/920 tagakĂĽljel ĂĽles
pöördjala kinnituskoht ning keerake
pöördjalg DCS-910/920 külge.
Ăśhendage Ethernet kaabel
Ăśhendage Ethernet kaabel
DCS-910/920 kaamera tagapaneelil
asuvasse võrgupesasse ja ühendage
seejärel võrku. Ühenduse loomisel
sĂĽttib kaamera LED indikaator
rohelisena.
5
D-Link DCS-910/920 Kiirpaigaldusjuhend


Riistvara paigaldamine
Toiteadapteri ĂĽhendamine
Ăśhendage toiteadapter interneti kaamera
tagapaneelil asuvasse toitepesasse ja
ühendage seejärel adapter vooluvõrku.
Märkus: Kui toiteallikas on kaameraga
õigesti ühendatud, muutub kaameral
objektiivi all asuv toitetuli punaseks.
D-Link DCS-910/920 Kiirpaigaldusjuhend
6
Tarkvara installeerimine
Tarkvara installeerimine
Sisestage DCS-910/920 CD-plaat CD-ROM seadme sisse. Kui CD
automaatse käivitamise funktsioon ei käivitu teie arvutil, siis vajutage
.
Windowsil Start > Run. Sisestage Run käsureale D:\DCS910920.exe”,
kus D: on teie CD-lugeja ketta tähis arvutis.
Vajutage Setup Wizard
Jätkamiseks vajutage Next
Vajutage Next
Vajutage Yes litsensilepingu
aktsempteerimiseks.
Vajutage Next
7
D-Link DCS-910/920 Kiirpaigaldusjuhend
Tarkvara installeerimine
Installeerimise alustamiseks
vajutage Next.
Märkus: Installeerimine võib

võtta paar minutit aega.
Vajutage Next
Vajutage Finish installeerimise
lõpetamiseks
Vajutage Finish
D-Link DCS-910/920 Kiirpaigaldusjuhend
8


Konfigureerimine
Kaamera konfigureerimine
installeerimisviisardi abil
Vajutage D-Link Setup Wizard SE ikoonil, mis oli loodud teie
Windowsi Start menüüs. Käivitub master-paigaldus ja näitab
DCS-910/920 kaamera MAC aadressi ja IP aadressi. Kui võrku on
paigaldatud DHCP-server, näidatakse siin õige IP-aadress.
Märkus: DHCP-server – see on rakendus, mis

automaatselt määrab
oma võrgus olevatele klientidele IP-aadressid.
Teie kaamera IP aadress
kuvatakse siin koos vastava
MAC aadressiga.
Vajutage Wizard nupule
9
D-Link DCS-910/920 KiirpaigaldusjuhendKonfigureerimine
Sisestage administraatori ID ja
parool.
Märkus: V

aikimisi Admin ID on
admin ja parooli väli jätke tühjaks.
Vajutage Next
Valige DHCP, kui soovite saada uut
IP-aadressi iga kord, kui kaamera
käivitub. Valige Static IP
(alaline IP-aadress), kui soovite
igal käivitumisel kasutada sama
IP-aadressi.
Vajutage Next
D-Link DCS-910/920 Kiirpaigaldusjuhend
10Konfigureerimine
Järgnev ilmuv ekraan lubab teile kasutada WPS või Standard
Wireless Settings ('
Standartsed juhtmevaba seadistused') ruuteri
ĂĽhendamiseks. Kui teie soovite kasutada WPS - Push Button
Configuration,
jätkake 12. leheküljega.
Valige WPS
Vajutage Next
Kui teie soovite ruuterit ĂĽhendada Standard Wireless Settings
kaudu, jätkake 13. leheküljega.
Valige Standard wireless settings
Vajutage Next
11
D-Link DCS-910/920 Kiirpaigaldusjuhend
Konfigureerimine
WPS – nuppu konfigureerimine
Valige PBC
Märkus: Jätkamiseks vajutage
PUSH või Next.
Vajutage Next
Kui teie kaamera on WPSi etapi
läbi teinud, siis klikkige OK ning
minge edasi lõigu “Viewing Your
Internet Camera
” (Teie kaamera
vaatamine) juurde lehekĂĽljel 14.
D-Link DCS-910/920 Kiirpaigaldusjuhend
12
Konfigureerimine
Standartsed juhtmevaba häälestused
Valige Standard wireless
Settings

Vajutage Next
Traadita ĂĽhenduse seadistamisel
valige Enable (Luba) ning sisestage
oma traadita võrgu andmed. Valige
oma traadita võrgu turvaseaded,
.
ja klikkige Next (Järgmine).
Märkus: Juhtmevaba ühendus on
saadav ainult DCS-920 peal.
Vajutage Next
Sisestage teie juhtmevaba
krüpteeringu võti ja vajutage Next.
Märkus: Juhtmevaba ühendus on
saadav ainult DCS-920 peal.
Vajutage Next
13
D-Link DCS-910/920 KiirpaigaldusjuhendKonfigureerimine
Kui soovite midagi muuta, siis
klikkige Back (Tagasi), et oma
seadeid muuta. Vastasel juhul
klikkige Restart (Taaskäivita),
et tehtud muudatused
salvestada ja kohaldada.
Märkus: Juhtmevaba ühendus
on saadav ainult DCS-920 peal.
Vajutage Restart
Teie Internet kaamera vaatamine
Võrguseadistusele ligi pääsemiseks klikkige nupule Link. Setup Wizard
avab automaatselt teie brauseris DSC-910/920 IP-aadressi, milleks
toodud näites on: http://192.198.0.102. Teie DSC-910/920 kaameral võib
olla teistsugune IP-aadress.
Vajutage Link
D-Link DCS-910/920 Kiirpaigaldusjuhend
14
Konfigureerimine
Sisestage admin username (kasutajanimi) väljale ja jätke parooliväli
tühjaks. Jätkamiseks
vajutage OK.
See jaotis näitab teie kaamera pilti reaalajas. Teil on võimalik pildi
vaatamise seadeid muuta, kasutades allpool asuvaid nuppe. Edasised
juhised võrguseadistuse kohta on kasutusjuhendis.
Vajutage ActiveX või
Java radio button


video vaatamiseks.
15
D-Link DCS-910/920 KiirpaigaldusjuhendD-ViewCam installeerimine
D-ViewCam Installeerimine
Et administraator saaks kaugjuhtimise teel hallata kuni 32 D-Link
IP-kaamerat, on kaamerale kaasa pandud D-ViewCam tarkvara.
Administraatoril on võimalik salvestada video kõvakettale ja muuta
tehnilisi seadeid. D-ViewCam on täielik haldusprogramm ja sisaldab
kõiki konfiguratsiooniseadeid.
Sisestage CD-ROM kettaseadesse. Arvuti ekraanile ilmub menĂĽĂĽaken,
nagu allpool olevalt pildilt näha võib.
Vajutage D-ViewCam
D-ViewCami seadistamisel on võimalik valida inglise, traditsiooniline
hiina või lihtsustatud hiina keel. Valige keele versioon ja vajutage
jätkamiseks OK.
Vajutage OK
D-Link DCS-910/920 Kiirpaigaldusjuhend
16
D-ViewCam installeerimine
Jätkamiseks vajutage Next
Vajutage Next
Klikkige Browse (Otsi), kui te
soovite programmi installeerida
enda valitud kausta, vastasel
juhul klikkige jätkamiseks Next
(Järgmine).
Vajutage Next
Vajutage

Next installeerimise
alustamiseks.
Märkus: D-ViewCami
installeerimine võib kesta
minuteid.
Vajutage Next
17
D-Link DCS-910/920 Kiirpaigaldusjuhend


D-ViewCam installeerimine
Installeerimise lõpetamiseks
vajutage Finish.
D-Link DCS-910/920 Kiirpaigaldusjuhend
18
Kaamera lisamine
Kaamera lisamine
D-View Cam käivitamiseks vajutage Windows® Start > All Programs >
D-Link > D-Link D-ViewCam.
.
Sisestage Admin kasutajanimi väljasse ja jätke parooliväli tühjaks.
Jätkamiseks vajutage (Check Box ).
Arvuti ekraanile ilmub D-ViewCami aken, nagu allpoolselt pildilt võib
näha. Vajutage Next Add Camera viisardi käivitamiseks.
19
D-Link DCS-910/920 Kiirpaigaldusjuhend
Kaamera lisamine
Valige, kas lisada kaamerat automaatselt või käsitsi.
Kui te valite Auto Discovery (automaatne kaamera ĂĽlesleidmine),
siis süsteem otsib kõiki kättesaadavaid kaameraid, mis asuvad sama
kohtvõrgu (LAN) samas alamvõrgus. Süsteem koondab kõik leitud
kaamerad My Map (Minu skeem) alla. Jätkamiseks kliki Next (Järgmine).
DCS-910-55
Kui Teie valite Add Manually, siis peate sisestama kaamera IP
aadress. Jätkamiseks vajutage Next.
D-Link DCS-910/920 Kiirpaigaldusjuhend
20


Kaamera lisamine
Süsteem näitab leitud IP-kaamera(te) andmeid ning kasutajal on
võimalik määrata Schedule Recording Type (salvestamise ajagraafik).
DCS-910-55
DCS-910
Kasutajal on võimalik salvestamise ajagraafikut määrata ja muuta:
• 24/7 Continuous Recording (Pidev salvestamine): salvestab
ööpäevaringselt pidevalt, 7 päeva nädalas.
• 24/7 Motion Detection Recording (Liikumistundlik salvestamine):
jälgib pidevalt, kuid salvestab VAID siis, kui tajub liikumist.
• Office Hours Only (Ainult tööajal): tööajal (kella kaheksast
hommikul kuni kuueni õhtul) jälgib pidevalt, kui salvestab VAID siis,
kui tajub liikumist.
• Non-Office Hours Only (Ainult töövälisel ajal): töövälisel ajal
(kella kuuest õhtul kuni kaheksani hommikul) jälgib pidevalt, kui
salvestab VAID siis, kui tajub liikumist.
Märkus: Kui 24/7 pidev salvestamine välja arvata, siis saab ajagraafiku
alusel salvestamise võimalusi aktiveerida AINULT siis, kui luuakse
liikumise tajumise aken. Edasised juhised on kasutusjuhendis.
21
D-Link DCS-910/920 KiirpaigaldusjuhendD-ViewCam
Valige Yes teise kaamera lisamiseks või vajutage No jätkamiseks.
Märkus: Kui olete kaamera(te) lisamise lõpetanud, klikkige selle/nende
vaatamiseks Close (Sulge).
D-View Cam installeerimine on lõpetatud!
D-Link DCS-910/920 Kiirpaigaldusjuhend
22