Kiirpaigaldusjuhend
Pakendi osad


Paigaldusjuhendi CD
Sisaldab paigaldusjuhendit ning tehnilisi juhendeidTraadita kaamera DCS-930L


Toiteadapter
Võrgukaabel (CAT 5)
Ăśhendage paigalduse ajal kaamera ruuteriga
Kui pakendist on mõni nendest osadest puudu,
pöörduge palun edasimüüja poole

Süsteemi nõuded
 Arvuti operatsioonisüsteemiga Microsoft Windows 7, Vista või XP
 Arvutil vähemalt 1,3GHz ning 128MB RAM
 Internet Explorer 6 või kõrgem, Firefox 3.5 või kõrgem, Safari 4 või kõrgem, Chrome 2 või
kõrgem
 Olemas on 10/100 Ethernet-põhine võrk või 802.11n traadita võrk

Toote seadistamine
Installiviisard
Samm 1:
Ühendage kaasasolev Ethernet-kaabel DCS-930L tagaumisel paneelil asuvasse võrgukaabli pessa ning
ühendage see võrku.
Samm 2:
Sisestage väline toitejuhe DCS-930L tagumisel paneelil olevasse pistikusse ja ühendage see elektripistiku
või pikendusjuhtmega. Elektri olemasolu kinnitab rohelise LED toiteindikaatori olemasolu.
Samm 3:
Sisestage DCS-930L driveri CD CD-ROM kettaavasse. Kui CD-l olev Autorun funktsioon ei käivitu
automaatselt, minge Start –> Run. Avanenud aknase trükkige D:\autorun.exe (D: tähistab teie CD-ROM
ketta nimetust) ning vajutage OK. Kui ilmub autorun aken, klikake Install ja järgige ekraanile ilmuvaid
instruktsioone.
Samm 4:
Klikake viisardi käivtamiseks Start nuppu ja järgige instruktsioone, et lõpetada kaamera sedistamine.WPS seadistamine
Alternaiivselt võite luua WPS ühenduse kui teie ruuter või pääsupunkt toetab WPS-i. WPS ühenduse
loomiseks:
Samm 1:
Vajutage ja hoidke kaamera kĂĽljel olevat WPS nuppu all kolm sekundit. Nupu kohal olev sinine WPS
staatust näitav LED vilgub.
Samm 2:
Vajutage enda traadita ruuteri või pääsupunkti WPS nuppu 60 sekundi jooksul. Mõnede ruuterit puhul
peate sisse logima veebiliidesesse ja klikkama ekraanil oleval nupul, et aktiveerida omadus WPS. Kui te
pole kindel, kus asub WPS nupp teie ruuteril või pääsupunktil, vaadake ruuteri juhendit.
DCS-930L loob teie ruuteriga automaatselt traadita ĂĽhenduse. Ăśhendamise ajal sĂĽttib roheline LED ning
teie kaamera taaskäivitub.

mydlink portaal

Peale DCS-930L registreerimist mydlink konto Camera Installation Wizard-ga, on teil võimalus
www.mydlink.com veebilehe kaudu eemal olles enda kaamerale ligi pääseda. Peale mydlink kontosse
sisselogimist, näete sarnast ekraani:
Samm 1:
Avage Internet Explorer ja minge aadressile http://www.mydlink.com ja logige mydlink-i sisse .
Samm 2:
Valige seadmete nimekirjast enda kaamera ja ilmub teie kaamera otsepilt.


Probleemide lahendamine
1. Mis on kaugligipääs (remote access)? Kuidas seda võimaldada?
Kaugligipääs võimaldab kasutajal pääseda ligi enda kaamerale ükskõik millisest arvutist, mis on
veebibrauseriga internetti ühendatud. See võimaldab vaadata kaamera pilti ja muuta kaamera sätteid
kui ollakse kodust eemal.
Kaugligipääsu võimaldamiseks tuleb läbida kaameraga kaasasoleva installi CD-l olev Camera Installation
Wizard
. Seda viisardit saab alla laadida ka veebilehelt: DCS-930L: http://dcs-930L.mydlink.com
Pärast viisardi läbimist peaksite kaugligipääsu staatusena (Remote Status) kokkuvõtte lehel nägema:
Enabled.
Kui lehel on kaugligipääsu kohta kirjas: Disabled, kontrollige, et:
... kaamera esipaneeli LED on tumeroheline
... internetiĂĽhendus on olemas
... ruuteri LAN ja WAN ühendused töötavad korralikult
... ruuteril on UPnP lubatud (kontrollige eelnevalt kas teie ruuter toetab UPnP kasutamist)
... ruuter saab avaliku IP aadressi
... ruuteril on kõige uuem püsivara
... olete ruuteri taaskäivitanud nii, et kõigepealt lülitasite selle välja ja seejärel taaskäivitasite.
Peale nende tegevuste kontrollimist võite klikata Retry nuppu, et uueneks kokkuvõte, nägemaks kas
kaugjuurdepääs on võimaldatud.
2. Mida saan teha kui olen unustanud salasõna?
Kui olete unustanud salasõna, tuleb kaamerale teha taaskäivitus. See protsess muudab kõik seaded
tagasi selliseks, nagu need olid tehases seadistatud. Kaamera taaskäivitamiseks suruge kirjaklambri ots
Reset nuppu ja hoidke seda seal vähemalt 3 sekundit, kui kaamera on sisselülitatud.
3. Kas lisaks mydlink.com kasutamisele, saab kuidagi teisiti kaugelt kaamerale ĂĽle interneti ligi?
Jah, pääsete üle interneti kaamerale ligi (peale kaamera edukat seadistamist Camera Installation Wizard
abil) kasutades järgmist veebiaadressi: http://(mydlink No.).mydlink.com. Nt. kui teie kaamera mydlink
nr. on 12345678, siis pääsete kaamerale kaugelt ligi nii, et sisestate brauserisse veebiaadressi
http://12345678.mydlink.com.
See veebiaadress avab veebilehe, kus teil palutakse sisse logida, kasutades kaamera salasõna. Pärast
salasõna sisestamist avaneb kaamera otsepilti näitav aken ning samuti saate seadistada enda kaamerat.

4. Miks LED ei lähe põlema?
Võimalik, et toiteadapter on katki. Veenduge, et kasutate komplektis olnud DC 5V toiteadapterit.
Veenduge, et toiteadapter on korrektselt ühendatud. Kui kaamera töötab normaalselt, on võibolla LED
väljalülitatud. Kui nii, vaadake kaameraga kaasasoleva juhendi lk. 36, kuidas aktiveerida LED.
5. Miks ei tööta kaamera internetiühendus korralikult?
Võibolla on probleem võrgukaablis. Kontrollimaks, et kaablid töötavad, pingige mõnd võrgus oleva
seadme aadressi. Kui kaablitega on kõik korras ja võrk on töökorras, peaksite enda päringule nägema
vastust kujul (... bytes = 32 time = 2 ms).
6. Miks võrgukaamera töötab kohapeal, kuid mitte väljaspool?
See võib olla põhjustatud tulemüürist.Kontrollige enda võrguadministraatoriga tulemüüri. Võimalik, et
eemalt võrgukaamerale ligipääsemiseks tuleb mõningaid tulemüüri seadeid muuta. Lisainfot vaadake
jaotusest, kuidas paigaldada kaamera peale ruuterit.
Veenduge, et võrgukaamera ei ole konfliktis mõne teie võrgus töötava veebiserveriga.
Põhjus võib ka olla ruuteri vaikimisi seadetes. Kontrollige ruuteri seadete konfiguratsiooni, kas need
lubavad, et ka väljaspool teie võrku pääseks ligi võrgukaamerale.
7. Miks ilmuvad pildile laiad vertikaalsed valged jooned?
Võimalik, et CMOS sensor koormati üle kui sellele paistis peale ere valgus, nagu otsene päikesevalgus või
halogeentuled. Paigutage võrgukaamera koheselt rohkem varjutatud alasse, et CMOS sensorit ei
kahjustaks ere valgus.
8. Kaamerast tulevad mĂĽrased pildid. Kuidas probleemi lahendada?
Videopildid võivad olla mürased kui võrgukaamerat kasutatakse väga vähese valgustusega keskkonnas.
9. Pildid on halva kvaliteediga, kuidas parandada pildikvaliteeti?
Veenduge, et kaamera kuvaseaded on vähemalt 6-bit värvid (color). Kasutades arvutil 16 või 256 värvi,
põhjustab see pildi pseudotoonimist, muutes pilti nii, et see tundub halva kvaliteediga.
Võrgukaamera pildikuva konfiguratsioon on vale. Web management sektsioon Web Configuration Video
lubab sättida pildi parameetreid: heledus, kontrastsus, toon ja kerge sagedus.
10. Miks ei ole pilti veebibrauseris näha?
Võimalik et ActiveX on väljalülitatud. Kui vaatate pilti Internet Exploreriga, veenduge et interneti
seadetes on ActiveX lubatud. Võibolla peate muutma brauseri turvasedeid, et ActiveX saaks paigaldada.
Kui kasutate Internet Exploreri versiooni, mis on madalam kui 6, siis peate võrgukaamera pildistriimi
nägemiseks veebibrauserit uuendama.


Tehniline tugi
Kõik tarkvara uuendused ja dokumentatsioon on leitav D-Link veebilehel.
D-Link pakub klientidele tootetuge kogu toote garantiiperioodi vältel.

Veebileht: http://www.dlink.ee
FTP: ftp://ftp.dlink.ru/
Email: info@dlink.ee
Tel: 613 9771 (E-R, 9:00 – 17:00)