DCS-950
Käesoleva toote võib häälestada
Internet Explorer 6.x või
SECURICAM Internet-kaamera
uuema veebilehitseja abil
10/100 Fast Ethernet
heli ĂĽlekandmisega
Enne alustamist
Teil vähemalt peavad sellised asjad arvutis olema:
• Windows 98/Me/2000/XP
• CD-lugeja
• Käideldav Etherneti ühendus
Kontrollige pakendi sisu
Kui midagi nimetatutest puudub, pöörduge edasimüüja poole.
DCS-950 Internet kaamera
CD-plaat kasutusjuhendi ja installeerimisviisardiga
Kinnitused
Teistsuguse toitepingega
CAT5 Ethernet kaabel
toiteallika kasutamine võib
kahjustada seadet ja lõpetab
garantii kehtivuse.
5V 2.5A AC Toiteadapter
©2004 D-Link Systems, Inc. Kõik õigused kaitstud. Kaubamärgid ja registreeritud kaubamärgid on
valdaja omandid. Programmi tagamist ja spetsifikatsioone võidakse muuta ilma eelneva etteteatamiseta.

Nõuded süsteemile
• Protsessor 1,3 GHz
• 128 МB operatiivmälu
• Windows® XP/2000/Me
• Internet Explorer v6 või uuem
Märkus: Kui kasutusel on mitu kaamerat pilti näitamiseks/salvestamiseks, siis
miinimumnõuded on 2,4GHz või suurem CPU, 512MB mälu ja 32MB videokaart.

Riistvara paigaldamine
Ethernet kaabli ĂĽhendamine
Ăśhendage Etherneti kaabel Interneti kaamera tagapaneelil
asuvasse Ethernet porti ja ühendage kaabli teine ots võrku.
Kui ühendate käesoleva kaamera otse
arvutiga, on seadmel DCS-950 MDI/X port,
mis võimaldab kasutada otseset (komplektis)
või pööratud kaablit.
LAN LED sütib rohelisena, kui LAN-i ühendus on hea. LED hakkab vilkuma, tähistades
seda, et kaamera võtab andmeid vastu või saadab neid.
Toiteadapteri ĂĽhendamine
Ăśhendage toiteadapter interneti kaamera tagapaneelil
asuvasse toitepessa ja ühendage seejärel adapter
vooluvõrku.
Ă•ige ĂĽhenduse korral
kaamera toite-LED sĂĽttib, kui
toide selleni jõuab.
2

Master-paigalduse installeerimine
Sisestage DCS-950-ga olemasolev

CD-plaat arvuti CD-lugejasse.
Vajutage Install Software
Vajutage Installation Wizard
Vajutage Next
3

Master-paigalduse installeerimine
(järg)

Vajutage Yes
Vajutage Next
Vajutage Next
4

Master-paigalduse installeerimine
(järg)

Vajutage Finish
Installige ffdshow programmi, mis sisaldab kodekit salvestatud video vaatamiseks.
Vajutage OK
Vajutage Next
5

Master-paigalduse installeerimine
(järg)

Vajutage I Accept
Vajutage Next
Vajutage Install
6

Master-paigalduse installeerimine
(järg)

Vajutage Next
Vajutage Finish
7

Master-paigalduse installeerimine
(järg)

Enne ffdshow programmi kasutamist peate seda seadistama. Vajutage Start - >
Programs -> ffdshow -> Configuration.
ffdshow seadistamine
ffdshow aknas valige Miscellaneous
Veenduge, et Autodetect ja Error
resilience
on valitud ja Error
concealment väljal on valitud none.
Vajutage OK
8

Kaamera konfigureerimine
installeerimisviisardi abil

Setup Wizard (installeerimisviisard)
käivitamiseks vajutage nuppudele:
Start->Programs->DCS-950 Series
.
Setup Wizard.
Teie kaamera IP-aadress ilmub
siia.
Alustamiseks vajutage
Wizard nupule
Vaikimisi Admin ID ja Password
on “admin”. Sisestage “admin”
mõlemasse välja. Parooli
vahetamiseks valige Change ja
sisestage uus parool New Password
väljale.

Vajutage Next
Kaamera IP-aadress, alamvõrgumask
ja lüüs peavad kaamerale ligipääsuks
vastama võrgu seadistustele. Kui
te ei tea, millised need seadistused
peavad olema, pöörduge oma
võrguadministraatori poole.
Vajutage Next
9

Kaamera konfigureerimine
installeerimisviisardi abil (jarg)

Kui soovite teha mingeid muudatusi,
klikkige valikul Back (Tagasi) kaamera
seadistustes muudatuste tegemiseks.
Vastasel korral klikkige valikul Restart
(Taaskäivitamine) seadistuste
salvestamiseks ja rakendamiseks.
See võtab paar minutit aega.
Vajutage Restart
Oodake, kuni Link LED hakkab
kaameral vilkuma. Vajutage Link
veebilehitseja käivitamiseks ja piltide
vaatamiseks.
Vajutage Link
10

Internetikaamera vaatamine
Pärast seda, kui olete vajutanud

nuppu Link, avab installeerimisviisard


automaatselt veebilehitseja DCS-950
IP-aadressi juures ja kuvab
kasutajanime ja salasõna väljad.
Sisestage mõlemasse välja “admin”.
Kui muutsite kasutajanime ja salasõna
seadistuste viisardis, sisestage uued
andmed ja klikkige Apply ('Kinnita').
Pärast õnnestunud sisselogimist
kuvatakse kaamera veebilehitsejas.
Siinses näites on kaamera IP-aadress
http://192.168.0.20. Teie DCS-950
kaameral võib olla teine IP-aadress.
DCS-950 Internet Kaamera installeerimine ja
konfigureerimine on lõpetatud!

11