Kiirpaigaldusjuhend
DCS-2120
Traadita Internet kaamera

Nõuded süsteemile
Nõuded süsteemile
• Windows® 2000 või XP
• Vähemalt 128 МB operatiivmälu (soovitatavalt 256 МB)
• Traadita võrk (802.11b või 802.11g) või Ethernet võrk.
• Web-brauser Internet Explorer 6.x või uuem
• Videokaart VGA resolutsiooniga 800х600 ja kõrgem
• Protsessor: Pentium 4 1.3 GHz või uuem (protsessor Pentium 4
2.4 GHz või uuem, operatiivmälu 512 МB ja videokaart 32 МB
on vajalikud video vaatamiseks mitmest kaamerast ja selle
salvestamiseks IP-jälgimistarkvara abil)
Märkus: Kui T eie kasutate mitu kaamerat video vaatamiseks/salvestamiseks,
siis süsteemi miinimumnõuded on järgmised: protsessor vähemalt 2GHz,
operatiivmälu 512MB ja videokaart 32MB.

Pakendi sisu
D-Link DCS-2120
CD-plaat kasutusjuhendi
traadita Internet kaamera
ja tarkvaraga
3G Mobile Video toetusega
Antenn
Ethernet CAT5 kaabel
Toiteadapter
Kui midagi eelnimetatutest puudub, pöörduge edasimüüja poole.

Kaamera ĂĽlevaade
Kaamera ĂĽlevaade
Antenni pesa
DCS-2120 seadme komplektis on kaasas ĂĽks
antenn. See on ĂĽhendatud seadme pistikupessa,
mis asub külgpaneelil ja on ette nähtud
juhtmevaba võrgu signaali vastuvõtuks.
Indikaator
Kui toiteadapter ühendatakse kaameraga, vilgub indikaator Power (‚Toide')
mõned korrad punaselt ja siniselt, tähistades, et DCS-2120 teeb
enesediagnostikat. Pärast enesediagnostika lõpetamist jääb indikaator põlema
siniselt, kui ühendus Ethernet-porti on õige, ning punaselt, kui ühendust ei ole
loodud.
3

Kaamera ĂĽlevaade
Alalisvoolu toitepistik
Seadme DCS-2120 ainus toiteallikas on
alalisvoolu toitepistik ja see on tähistatud
DC 5 V.
Ethernet kaabli port
DCS-2120 sisaldab RJ-45 porti Ethernet 10Base-T või Fast Ethernet
100Base-TX kaabli ühendamiseks. Port toetab protokolli NWay, mis võimaldab
seadmel DCS-2120 automaatselt leida võrku ja kooskõlastada andmeside
kiirus läbi võrgu.
Algseadete nupp
Seadete nullimine algab siis, kui vajutatakse nuppu
Reset (Taaskäivitus) üks kord ja Powe (Toide)
tuluke hakkab vilkuma. Vaikeseadete taastamine
algab siis, kui nuppu Reset (‚Taaskäivitus') hoida
all 30 sekundit. Nupu Reset (‚Taaskäivitus')
lahtilaskmisel hakkab indikaatortuluke vilkuma,
tähistades seadme DCS-2120 vaikeseadete
juurde naasmist.
4

Paigaldame
Paigaldamine
Ăśhendage Etherneti kaabel interneti
kaamera Etherneti porti ja ĂĽhendage
kaabli teine ots võrku.

Märkus: Esialgse paigaldamise ajal on
kindlasti vaja kasutada Ethernet-kaablit.
Pärast esialgsete paigalduste lõpetamist
Ethernet-kaabli lahti ĂĽhendada ja alustada
traadita ĂĽhenduse kasutamist seadmega
DCS-2120.

Ăśhendage toiteadapter interneti
kaamera toitepessa ja ĂĽhendage
seejärel adapter
vooluvõrku.
Seadme esmakordsel sisselülitamisel põleb indikaator punaselt.
Indikaatori värv ei muutu siniseks enne, kui kaameral pole seatud
võrgu IP-aadressi.
5

Tarkvara installeerimine
Tarkvara installeerimine
Sisestage DCS-2120 olemasolev CD-plaat arvuti CD-lugejasse.
Ăśksikasjalik juhend on koostatud operatsioonisĂĽsteemile
Windows® XP ja on sarnane ka teiste Windows® peratsioonisüsteemide
puhul.
Vajutage Installation
Wizard
Kui CD-plaat automaatse käivitamise funktsiooniga ei käivitu, siis
vajutage Start > Run. Käsureale kirjutage “D:\DCS2120.exe”, kus
D: tähendab teie CD-lugeja ketta tähist arvutis.
Ilmub

InstallShield W

izard aken.

Vajutage Next
6

Tarkvara installeerimine
Vaikimisi installeeritakse programm
kausta C:\Program Files\D-Link\
Installation Wizard, kus C: tähistab
kõvaketast.
Teise kausta installeerimiseks
vajutage valikut Browse
(sirvi) ja määrake koht.
Vajutage Next
Määrake programmi kaust.
Vajutage Next
Installeerimine on lõpetatud.
Vajutage Finish

Häälestamine
Häälestamine
See lõik selgitab, mil viisil häälestada Interneti-kaamera D-linki,
kasutades seejuures Master seadeid.
D-Link master-paigaldus
D-Link DCS-2120 kasutab Master seadistust juhtimise tarkvarana.
See annab kasutajale lihtsa liidese kõigi seadete muutmiseks, mis
on seotud juhtmevaba inernetikaameraga. Master käivitub Master
seadete ikooni vajutamisel.
Ilmub master-paigaldus ja näitab
DCS-2120 MAC-aadressi ja
IP-aadressi. Kui võrku on
paigaldatud DHCP*-server,
näidatakse siin õige IP-aadress,
mis on märgistatud kirjega „Yes”
(Jah) real Assigned (omistatud).
*DHCP-server – see on rakendus,
mis määrab oma võrgus olevatele
klientidele IP-aadressid.
8

Häälestamine
Kui Master ei leia ĂĽhtegi seadet, on vajalik
teha kaamerale taaskäivitus. Seadete
nullimine algab siis, kui vajutatakse nuppu
Reset (
Taaskäivitus) üks kord ja Power
(Toide) tuluke hakkab vilkuma.
Vaikeseadete taastamine algab siis, kui nuppu
Reset (Taaskäivitus) hoida all 30 sekundit.
Nupu Reset (Taaskäivitus) lahtilaskmisel
hakkab indikaatortuluke vilkuma, tähistades
seadme DCS-2120 vaikeseadete juurde
naasmist.
Vajutage Search kaamerate
nimekirja uuendamiseks.

Häälestamine
Pärast kaamera ilmumist loendisse, valige kaamera,
asetades kursori vastavale väljale.
Vajutage Setup
Sisestage administraatori parool väljadele Admin password
ja Confirm password.
Vajutage Next
Märkus: Informatsiooni saamiseks
kuupäeva /kellaaja (Date /
Time settings) parameetrite
seadistamiseks vaadake CD-ROMil
olevat kasutusjuhendit.

10

Häälestamine
Eemaldage kursor väljalt Reset
IP address at next boot
(Lähtesta
IP aadress järgmisel laadimisel).
Vajutage Next.
Märkus: IP parameetrite
muutmiseks, lugege
kasutusjuhendit CD-plaadil.


Vajutage Next.
Kasutajad saavad häälestada
traadita võrgu parameetreid,
sisestades SSID ja valides
traadita reĹľiimi, kanali, TX Rate,
Preamble.
11

Häälestamine
Vajutage Apply
Vajutage nupule Done pärast
seadistuste salvestamist.
Vajutage Done
12

Häälestamine
Vajutage nupule Link to
Selected Device(s)
(ĂĽhenda valitud seadmetega).
13

Häälestamine
Pärast Link to Selected Device(s) nupule vajutamist, master-paigaldus
automaatselt avab veebibrauserit DCS-2120 IP-aadressiga,
käesoleva juhendi näidisel see on http://192.168.0.120. DCS-2120
kaameral võib ka teistsugune IP-aadress olla.
Baaspaigaldus on lõpetatud!
14

IP-jälgimistarkvara installeerimine
IP-jälgimistarkvara installeerimine
Seadme komplektis olev IP-jälgimise programmiline toetus võimaldab
administraatoril kuni 16 DCS-2120 kaamerat kaugelt juhtida.
Administraator võib ka video kõvakettale salvestada ja häälestada
lisaparameetreid. IP-jälgimise programmiline toetus – see on
juhtimisvahendite komplekt, mis sisaldab endas kõiki seadme
parameetrite häälestusi.
Sisestage CD-plaat arvuti CD-lugejasse. Ilmub menĂĽĂĽ ekraan.
Vajutage IP
surveillance

Vajutage Next.
15

IP-jälgimistarkvara installeerimine
Vajutage Yes
Vajutage Next
Sisestage administraatori
parool IP jälgimistarkvaraks.
Vajutage Next
16

IP-jälgimistarkvara installeerimine
Vajutage Next
Vajutage Next
Vajutage Next
17

IP-jälgimistarkvara installeerimine
Vajutage Finish
Pärast IP-jälgimise tarkvara seadistamise lõpetamist installeeritakse
rakendusprogramm automaatselt kausta \Program Files\D-Link\IP
surveillance.
18

Kaamera lisamine
Kaamera lisamine
IP-jälgimistarkvara käivitamiseks vajutage Start>Programs>D-Link >
IP surveillance > Monitor.
Pärast akna Authentication
(Autentimine) ilmumist sisestage
„admin” kasutaja nimi ja
parool, mille sisestasite
IP-jälgimise tarkvara
seadistamise ajal.
Ilmub IP surveillance Monitor aken. Vasakpoolsel menĂĽĂĽ aknal
vajutage nupule Configuration ja valige Camera Configuration.
19

Kaamera lisamine
Pärast valikut Camera Configuration (Kaamera konfigureerimine)
ilmub hoiatav teade ja kõik kaamerad peatavad salvestamise.
Jätkamiseks vajutage Yes.
Vajutage Yes
Vajutage nupule Insert Channel Camera Configuration akna ĂĽlemisel
vasakul nurgal.
Kaamera lisamiseks sisestage kaamera IP-aadress.
Vaikimisi pordi number on 80.
Jätkamiseks vajutage OK.
Vajutage ОК.
20

Kaamera lisamine
Kui seadistuste menüüst paremal ilmub kaamera ekraan, tähendab
see, et ĂĽhendus on loodud. Vajutage Save nupule parameetrite
salvestamiseks.
Vajutage
Save
Vajutage OK
IP-jälgimistarkvara installeerimine
on lõpetatud!
21