Kiirpaigaldusjuhend
DCS-5220

Nõuded süsteemile
Nõuded süsteemile
• Windows
® 2000 või XP
• Vähemalt 128 МB operatiivmälu (soovitatav 256 МB)
• Traadita (802.11b või 802.11g) või Ethernet võrk.
• Web-brauser Internet Explorer 6.x või kõrgem
• Videokaart VGA lahenduvusega 800х600 või kõrgem
• Protsessor: 1.3 GHz või kõrgem (protsessor 2.4 GHz või kõrgem
512 МB mäluga ja 32 МB videokaardiga, on vajalik mitmete kaamerate
vaatamiseks ja video salvestamiseks IP-jälgimistarkvara kasutamisel)
Pakendi sisu
D-Link DCS-5220
CD-plaat kasutusjuhendi
traadita Internet kaamera
ja tarkvaraga
3G Mobile Video toetusega
Antenn
Ethernet CAT5 kaabel
Toiteadapter
Kui midagi eelnimetatutest puudub, pöörduge edasimüüja poole.

Riistvara ĂĽlevaade
Riistvara ĂĽlevaade
Antenn
DCS-5220 seadme komplektis on kaasas ĂĽks antenn. See on ĂĽhendatud
seadme antenni pistikupessa, mis asub külgpaneelil ja on ette nähtud
juhtmevaba võrgu signaali vastuvõtuks.
Mikrofon
Internet kaamera DCS-5220
sisaldab sisseehitatud mikrofoni.
Toite indikaator
Kui toiteadapter ühendatakse kaameraga, vilgub indikaator Power (‚Toide')
mõned korrad punaselt ja siniselt, tähistades, et DCS-5220 teeb
enesediagnostikat. Pärast enesediagnostika lõpetamist jääb indikaator
põlema siniselt, kui ühendus Ethernet-porti on õige, ning punaselt, kui
ĂĽhendust ei ole loodud.
3

Riistvara ĂĽlevaade
Alalisvoolu toiteadapteri pesa
Seadme DCS-5220 ainus toiteallikas on alalisvoolu
toitepistik ja see on tähistatud DC 12 V.
Ethernet kaabli port
DCS-5220 sisaldab RJ-45 porti Ethernet 10Base-T või Fast Ethernet
100Base-TX kaabli ühendamiseks.Port toetab protokolli NWay, mis võimaldab
seadmel DCS-5220 automaatselt leida võrku ja kooskõlastada andmeside
kiirus läbi võrgu.
Algseadete nupp
Seadete nullimine algab siis, kui
vajutatakse nuppu Reset (‚Taaskäivitus')
ĂĽks kord ja Power (Toide) tuluke hakkab
vilkuma. Vaikeseadete taastamine algab
siis, kui nuppu Reset (‚Taaskäivitus')
hoida all 10 sekundit. Nupu Reset
(‚Taaskäivitus') lahtilaskmisel hakkab
indikaatortuluke vilkuma, tähistades
seadme DCS-5220 vaikeseadete juurde
naasmist.
4

Kaamera paigaldamine
Kaamera paigaldamine
Ăśhendage Etherneti kaabel interneti
kaamera Etherneti porti ja ĂĽhendage
kaabli teine ots võrku.
Märkus: Esialgse paigaldamise ajal
on kindlasti vaja kasutada Ethernet-
kaablit. Pärast esialgsete paigalduste
lõpetamist võib Ethernet-kaabli lahti
ĂĽhendada ja alustada traadita
ĂĽhenduse kasutamist seadmega
DCS-5220.

Ăśhendage toiteadapter interneti
kaamera toitepessa ja ĂĽhendage
seejärel adapter vooluvõrku.
5

Tarkvara installeerimine
Tarkvara installeerimine
Sisestage DCS-5220 olemasolev CD-plaat arvuti CD-lugejasse.
Üksikasjalik juhend on koostatud operatsioonisüsteemile Windows® XP
ja on sarnane ka teiste Windows® operatsioonisüsteemide puhul.
Vajutage nupule
Installation Wizard
Kui CD-plaat automaatse käivitamise funktsiooniga ei käivitu, siis
vajutage Start > Run. Käsureale kirjutage “D:\DCS5220.exe”,
kus D: on teie CD-lugeja ketta tähis arvutis.
Ilmub InstallShield W

izard
(installeerimisviisardi) aken.
Vajutage Next
6

Tarkvara installeerimine
Vaikimisi installeeritakse programm
kausta C:\Program Files\D-Link
\Installation Wizard, kus C:
tähistab kõvaketast.
Teise kausta installeerimiseks
vajutage valikut Browse (sirvi)
ja määrake koht.

Vajutage Next
Määrake programmi kaust.
Vajutage Next
Installeerimine on lõpetatud.
Vajutage Finish

Häälestamine
Häälestamine
See lõik selgitab, mil viisil häälestada Interneti-kaamera D-linki,
kasutades seejuures Master seadeid.
D-Link master-paigaldus
D-Link DCS-5220 kasutab Master seadistust juhtimise tarkvarana.
See annab kasutajale lihtsa liidese kõigi seadete muutmiseks,
mis on seotud juhtmevaba inernetikaameraga. Master käivitub
Master seadete ikooni vajutamisel.
Ilmub master-paigaldus ja näitab
DCS-5220 MAC-aadressi ja
IP-aadressi. Kui võrku on
paigaldatud DHCP*-server,
näidatakse siin õige IP-aadress,
mis on märgistatud kirjega „Yes”
(‚Jah') real Assigned (‚omistatud').
*DHCP-server – see on rakendus,
mis määrab oma võrgus olevatele
klientidele IP-aadressid.
8

Häälestamine
Kui Master ei leia ühtegi seadet, on vaja kaamerat taaskäivitada.
Vajutage Search kaamera
nimekirja uuendamiseks.

Häälestamine
Pärast kaamera ilmumist loendisse, valige kaamera, asetades
kursori vastavale väljale.
Vajutage Setup
Sisestage parool väljale Admin
password ja Confirm password.
Vajutage Next
Märkus: Informatsiooni saamiseks
kuupäeva / kellaaja (Date / Time
settings) parameetrite
seadistamiseks vaadake
CD-ROMil olevat kasutusjuhendit.

10

Häälestamine
Eemaldage kursor väljalt Reset IP
address at next boot
(Lähtesta IP
aadress järgmisel laadimisel).
Vajutage Next
Märkus:
Kui Teie soovite IP parameetreid
muuta, siis lugege kasutusjuhendit
komplektis olemaloleval
CD-plaadil.

Vajutage Next
Kasutajad saavad häälestada
traadita võrgu parameetreid,
sisestades SSID ja valides traadita
reĹľiimi, kanali, TX Rate, Preamble.
11

Häälestamine
Vajutage Apply
Vajutage nupule Done pärast
seadistuste salvestamist.
Vajutage Done
12

Häälestamine
Vajutage nupule Link to
Selected Device(s).

13

Häälestamine
Pärast Link to Selected Device(s) nupule vajutamist, master-paigaldus
automaatselt avab veebibrauserit DCS-5220 IP-aadressiga, käesoleva
juhendi näidisel see on http://192.168.0.120. DCS-5220 kaameral
võib ka teistsugune IP-aadress olla.
Baaspaigaldamine on lõpetatud!
14

IP-jälgimistarkvara installeerimine
IP-jälgimistarkvara installeerimine
Seadme komplektis olev IP-jälgimise programmiline toetus võimaldab
administraatoril kuni 16 DCS-5220 kaamerat kaugelt juhtida.
Administraator võib ka video kõvakettale salvestada ja häälestada
lisaparameetreid. IP-jälgimise programmiline toetus – see on
juhtimisvahendite komplekt, mis sisaldab endas kõiki seadme
parameetrite häälestusi.
Sisestage CD-plaat arvuti CD-lugejasse. Ilmub menĂĽĂĽ ekraan.
Vajutage
IP surveillance
Vajutage Next
15

IP-jälgimistarkvara installeerimine
Vajutage Yes
Vajutage Next
Sisestage andministraatori
parool jälgimisprogrammi
kasutamiseks.
Vajutage Next
16

IP-jälgimistarkvara installeerimine
Vajutage Next
Vajutage Next
Vajutage Next
17

IP-jälgimistarkvara installeerimine
Vajutage Finish
Pärast IP-jälgimise tarkvara seadistamise lõpetamist installeeritakse
rakendusprogramm automaatselt kausta \Program Files\D-Link\IP
surveillance.
18

Kaamera lisamine
Kaamera lisamine
IP-jälgimistarkvara käivitamiseks vajutage Start>Programs>D-Link >
IP surveillance > Monitor.
Pärast akna Authentication
(Autentimine) ilmumist sisestage
„admin” kasutaja nimi ja parool,
mille sisestasite IP-jälgimise
tarkvara seadistamise ajal.
Ilmub IP surveillance Monitor aken.Vasakpoolsel menĂĽĂĽ aknal
vajutage nupule Configuration ja valige Camera Configuration.
19

Kaamera lisamine
Pärast valikut Camera Configuration (Kaamera konfigureerimine)
ilmub hoiatav teade ja kõik kaamerad peatavad salvestamise.
Jätkamiseks vajutage Yes.
Vajutage Yes
Vajutage nupule Insert Channel Camera Configuration akna ĂĽlemisel
vasakul nurgal.
Kaamera lisamiseks sisestage kaamera IP-aadress.
Vaikimisi pordi number on 80.
Jätkamiseks vajutage OK.
Vajutage OK
20

Kaamera lisamine
Kui seadistuste menüüst paremal ilmub kaamera ekraan, tähendab
see, et ĂĽhendus on loodud. Vajutage Save nupule parameetrite
salestamiseks.
Vajutage
Save
Vajutage OK
Jälgimistarkvara installeerimine
on lõpetatud!
21