Kiirpaigaldusjuhend

Enne alustamist
Hoidke see juhend igaks juhuks alles.
 Lugege need juhendid läbi enne toote kasutamist.
 Ärge katke ventilatsiooniavasid.
 Ärge katke kaamerat tekiga.
 Ärge lubage lastel selle tootega mängida.
 Hoidke kaamerat märjaks saamise eest. Puhastamiseks kasutage ainult kuiva riiet.
 Ärge paigutage kaamerat vee või vedelike lähedusse (kraanikauss, dušš, vann).
 Ärge proovige seda toodet lahti võtta.
Puhastamine: Puhastage kaamerat ainult kuiva riidega; hoolitsege, et kaamera ei saaks
märjaks. Kaamera lauaalust võib puhastada veega ning kuivatada õhuga (ärge kasutage
selleks riiet). Enne kaamera kasutamist veenduge, et kaamera alus on täiesti kuiv.
Lämbumisoht: Hoidke kaamerat ja selle juhet vähemalt 1 meetri kaugusel lapse ulatusest.
Ärge hoidke juhet lapse voodis.
 See toode ei vabasta lapsevanemat järelvalve vajadusest.1. Veenduge, et karbis on järgmised esemed:

Wifi beebikaamera DCS-825L

Kaamera alus

Värviline rõngas

Toiteadapter

Kaamera seinakinnitus
Kui mõni neist esemetest puudub, võtke palun ühendust edasimüüjaga.
2. Lülitage kaamera sisse ja oodake kuni toitetuli muutub roheliseksVõite kasutada kaasasolevat vooluadapterit või kaasaskantavat USB akut (ei ole komplektis),
mis vastab nõuetele 5V / 2A.

3. Kaamera seadistamiseks laadige alla ja käivitage tasuta rakendus
mydlink Baby Camera Monitor


Kaamera paigaldus (soovi korral)


 Asetage paigaldusalus sinna, kuhu soovite kaamera paigutada
ning märkige pliiatsiga augu kohad
 Aukude puurimiseks kasutage 6mm puuri (augu sügavus
vähemalt 30mm)
 Kasutage tüüblite sisestamiseks aukudesse haamrit

 Asetage paigaldusalus seinale nii, et paigaldusaluse augud
oleksid seinaaukudega kohakuti
 Kasutage kaasasolevaid kruvisid paigadusaluse kinnitamiseks
 Keerake kaamera jalg paigaldusalusesse
 Ühendage kaamera jalg kaamera alumisse otsa
 Kohandage kaamera vaatenurka vastavalt soovile ning sobiva
vaatenurga leidmisel lukustage see.

Probleemide lahendamine
Pilt on fookusest väljas.
 Fookuse seadistamiseks saate keerata kaamera esiküljel asuvat valget fookusringi.

Kuidas saan vahetada kaasolevat värvilist rõngast?
 Keerake rõngast kellakeeramise vastassuunas ja seejärel saate selle eemaldada. Pange uus
rõngas paika ning seejärel keerake seda kellakeeramise suunas kuni see lukustub.

Kuidas saab valida teist unelaulu?
 Unelaulu saab vahetada rakenduses mydlink Baby Camera Monitor.

Kasutades öörežiimi, on kaamera videopildil valge uduvine.
 Kaamera öörežiimi tuled võivad peegelduda lähedal asuvalt pinnalt. Muutke kaamera asukohta ja
suunda.

Paigaldasin rakenduse mydlink Baby Camera Monitor aga ma ei leia enda kaamerat.
 Veenduge, et kaaamera on sisselülitatud ja et vool on olemas.
 Kui olete kaamera varem paigaldanud, veenduge, et teie nutitelefon või tahvelarvuti on
ühendatud sama ruuteriga kui ka kaamera.
 Kui paigaldate uut kaamerat või kasutate kaamerat kodust eemal, veenduge, et nutitelefon või
tahvelarvuti on ühendatud kaamera wifi võrku.
 Wifi võrgu nimi peab olema kujul (myBabyCam-XXXX), kus XXXX on 4-kohaline kood (teie
kaamera MAC-aadressi 4 viimast numbrit).
 WifiPass on prinditud kaamera allosas olevale sildile.
 Leiate kaamera wifi võrgu detailid ka kaameraga kaasasoleva juhendi tagalehelt
 Kui te ei leia enda kaamerat, tehke kaamerale „reset“, hoides kaamera töötamise ajal nuppu
„reset“ allavajutatuna 10 sekundi jooksul.

Tehniline tugi
Kõik tarkvara uuendused ja dokumentatsioon on leitav D-Link veebilehel.
D-Link pakub klientidele tootetuge kogu toote garantiiperioodi vältel.

Veebileht: http://www.dlink.ee
FTP: ftp://ftp.dlink.ru/pub/
Email: info@dlink.ee
Telefon: +372 613 9771