Käesoleva toote võib häälestada
DCS-950G
Internet Explorer 6.x või uuema
SECURECAM 802.11g
veebilehitseja abil
traadita võrgu audio
Interneti kaamera
Enne alustamist
Teil vähemalt peavad sellised asjad arvutis olema:
• Windows® XP/2000/Me
• CD-lugeja
• Käideldav Etherneti ühendus
Kontrollige pakendi sisu
Kui midagi nimetatutest puudub, pöörduge edasimüüja poole.

DCS-950G traadita Internet kaamera
CD-plaat kasutusjuhendi ja installeerimisviisardiga

Antenn
Kinnitused ja alus
CAT5 Ethernet kaabel
Teistsuguse toitepingega
toiteallika kasutamine

võib kahjustada seadet ja
5V 2.5A AC Toiteadapter
lõpetab garantii kehtivuse.
©2004 D-Link Systems, Inc. Kõik õigused on kaitstud. Kaubamärgid ja registreeritud kaubamärgid on valdaja omandid.
Programmi tagamist ja spetsifikatsioone võidakse muuta ilma eelneva etteteatamiseta. DCS-950G.11172004

Nõuded süsteemile
• Protsessor 1,3 GHz
• 128 МB operatiivmälu
• Windows® XP/2000/Me
• Internet Explorer v6
Märkus: Kui kasutusel on mitu kaamerat pilti näitamiseks/salvestamiseks, siis
miinimumnõuded on järgmised: protsessor 2,4 GHz või uuem, 512 МB
operatiivmälu, 32 МB videokaart.

Riistvara paigaldamine
Ethernet kaabli ĂĽhendamine
Ăśhendage Etherneti kaabel interneti kaamera Ethernet
porti ja ühendage kaabli teine ots võrku.
Kui ühendate käesoleva kaamera otse
arvutiga, on seadmel DCS-950 G MDI/X port,
mis võimaldab kasutada otseset (komplektis) või
pööratud kaablit.
Esialgse paigaldamise ajal on kindlasti vaja kasutada Ethernet-kaablit.
Pärast esialgsete paigalduste lõpetamist võib Ethernet-kaabli lahti ühendada
ja alustada traadita ĂĽhenduse kasutamist seadmega DCS-950G.
Antenni ĂĽhendamine
Keerake juhtmevaba antennDCS-950G interneti kaamera
tagapaneelil asuvasse antenni liitmikku.
2

Riistvara paigaldamine (järg)
LAN LED sütib rohelisena, kui LAN-i ühendus on hea. LED hakkab vilkuma, tähistades
seda, et kaamera võtab andmeid vastu või saadab neid.
Toiteadapteri ĂĽhendamine
Ăśhendage toiteadapter interneti kaamera tagapaneelil
asuvasse toitepessa ja ühendage seejärel adapter
vooluvõrku.
Kaamera toite-LED sĂĽttib, kui toide
selleni jõuab.
3

Master-paigalduse installeerimine
Sisestage DCS-950G-ga olemasolev

CD-plaat arvuti CD-lugejasse.
Vajutage Install Software
Vajutage Installation Wizard
Vajutage Next
4

Master-paigalduse installeerimine (järg)
Vajutage Yes
Vajutage Next
Vajutage Next
5

Master-paigalduse installeerimine (järg)

Vajutage Next
Installige

ffdshow programmi, mis installeerib kodekit salvestatud video vaatamiseks.
Vajutage OK
Vajutage Next
6

Master-paigalduse installeerimine (järg)
Vajutage I Agree
Vajutage Next
Vajutage Install
7

Master-paigalduse installeerimine (järg)
Vajutage Next
Vajutage Finish
8

Master-paigalduse installeerimine (järg)
Enne ffdshow programmi kasutamist peate seda seadistama. Vajutage Start - >
Programs ->

ffdshow -> Configuration.
ffdshow seadistamine
ffdshow aknas valige

Miscellaneous
Veenduge, et Autodetect ja Error resilience
on valitud ja Error concealment väljal
valitud none.
Vajutage OK
9

Kaamera konfigureerimine
installeerimisviisardi abil

Setup Wizard (installeerimisviisard) käivitamiseks vajutage
nuppudele: Start->Programs->
950 Series Setup Wizard.
Teie kaamera IP-aadress ilmub
siia.
Alustamiseks vajutage
Wizard nupule.
Vaikimisi Admin ID ja Password on
“admin”. Sisestage „admin”
mõlemasse välja. Parooli vahetamiseks
valige Change ja sisestage uus parool
New Password väljale.
Vajutage Next
Kaamera IP-aadress, alamvõrgumask
ja lüüs peavad kaamerale ligipääsuks
vastama võrgu seadistustele. Kui
te ei tea, millised need seadistused
peavad olema, pöörduge oma
võrguadministraatori poole.
Vajutage Next
10

Kaamera konfigureerimine
installeerimisviisardi abil (järg)

Ühendusrežiim sõltub sellest, kuidas
kaamera on võrku ühendatud. Klikkige
valikul Infrastructure ('Infrastruktuur')
ruuteriga ühenduse või Adhoc ('Sihipärane')

võrdõigusvõrgu ühenduse jaoks.
Võrgu nimi (Network Name), juhtmevaba
ĂĽhenduse kanal (Wireless Channel)
,
turvareĹľiim (Security Mode) ja autentimine
(Authentication)
PEAV
AD vastama
juhtmevaba võrgu seadistustele, et
kaamera töötaks.
Vajutage Next
Sisestage krĂĽpteerimisreĹľiim
(Encryption Mode), põhiformaat
(Key Format) ja krĂĽpteerimisklahvid
(Encryption Keys) oma juhtmevaba
võrgu jaoks. Vajutage Next (Järgmine).
Vajutage Next
Kui soovite teha mingeid muudatusi,
klikkige valikul Back (Tagasi) kaamera
seadistustes muudatuste tegemiseks.
Vastasel korral klikkige valikul Restart
(Taaskäivitamine) seadistuste
salvestamiseks ja rakendamiseks.
See võtab paar minutit aega.
Vajutage Restart
11

Kaamera konfigureerimine
installeerimisviisardi abil (järg)

Oodake, kuni Link LED hakkab
kaameral vilkuma. Vajutage Link
veebilehitseja käivitamiseks ja piltide
vaatamiseks.
Vajutage Link
12

Internetikaamera vaatamine
Pärast seda, kui olete vajutanud nuppu
Link, avab installeerimisviisard
automaatselt veebilehitseja DCS-950G
IP-aadressi juures ja kuvab
kasutajanime ja salasõna väljad.
Sisestage mõlemasse välja “admin”. Kui
muutsite kasutajanime ja salasõna
viisardis, sisestage uued andmed
ja klikkige Apply ('Kinnita').
Pärast õnnestunud sisselogimist
kuvatakse kaamera veebilehitsejas.
Siinses näites on kaamera IP-aadress
http://192.168.0.20. Teie DCS-950G
kaameral võib olla teine IP-aadress.
DCS-950G Internet Kaamera installeerimine ja
konfigureerimine on lõpetatud.

13