Pakendi sisu:

DFE-520TX Fast Ethernet Adapter

Kiirpaigaldusjuhend

CD-ROM, mis sisaldab draiverid

Kui midagi eelnimetatutest puudub, pöörduge edasimüüja poole.
Ärge sisestage DFE-520TX arvuti PCI pessa enne
draiverite installeerimist.


Enne installeerimist:

Kui teie juba paigaldasite DFE-520TX PCI pessa, siis edasijõudnud
paigaldajad võivad kasutada “Add New Hardware” viisardi CD-plaadil
draiveri asukoha käsitsi määramiseks.

Vastasel juhul soovitame loobuda “Add New Hardware” viisardist ja
kasutada “Install Drivers” programmi CD-plaadilt.

Siin on kiire installeerimise protseduur:


Käivitage draiveri installeerimine DFE-520TX CD-ROM-ilt.

Lülitage arvuti välja ja installeerige DFE-520TX PCI pessa.

Taaskäivitage arvuti installeerimise lõpetamiseks.

DFE-520TX draiverite
installeerimine
Lülitage arvuti sisse.

Sisestage CD-plaat draiveritega arvuti CD-lugejasse.Ilmub järgmine aken.

Vajutage “Install Drivers” nuppu
Windows 2000, Windows XP ja Windows 2003 kasutajate jaoks
kuvatakse järgmine aken.


Vajutage OK
Windows 98/98SE ja ME kasutajate jaoks kuvatakse järgmine aken:

Vajutage Yes
Lülitage aruti välja ja ühendage
toitekaabel lahti.


DFE-520TX installeerimine arvuti
PCI pessa


2
Märkus: Staatilise elektri vältimiseks, puutuge mitte värvitud
kruvi toiteplokki väljaspoolt enne DFE-520TX installeerimist.


Lülitage arvuti välja ja ühendage toitekaabel lahti.

Võtke arvuti külgpaneel lahti.

Leidke vaba PCI pesa emaplaadil. PCI pesad on tavaliselt valget
värvi.

Eemaldage arvuti tagapaneelilt metallplaat.

Sisestage DFE-520TX ettevaatlikult PCI pessa.

Kinnitage DFE-520TX kruviga.

Pange arvuti külgpaneel tagasi.

Installeerimise lõpetamine
• Lülitage arvuti sisse.
Windows 98/98SE ja Windows ME kasutajatele kuvatakse järgmine
aken:

Vajutage Yes, arvuti taaskäivitamiseks.
Windows 2000, Windows XP ja Windows 2003 kasutajatele
kuvatakse järgmine aken:

3
Vajutage OK, installeerimise lõpetamiseks.
(Märkus: Windows 2000/XP/2003 süsteemi taaskäivitamine ei ole
nõutav.)

Installeerimise kontrollimineVajutage START>RUN.

Sisestage “winipcfg.” (Win2000 süsteemis, sisestage “ipconfig/all.”)
Mõnedel juhtudel peab sisestama “Release and Renew”IP aadressi
saamiseks. Valige DFE-520TX määratletud adapterina rippmenüüst.
• Kui IP aadress kuulub samasse IP vahemikku ja alamvõrgu mask
kuulub kohtvõrku, siis avage veebilehitseja ja kontrollige interneti
ühendust.

4