Nõuded süsteemile
• Windows® XP SP2 või 2000 SP4
• 233MHz protsessor ja vähemalt 64MB RAM
• Vaba Ethernet Adapter (100MBit/s)
Pakendi sisu
CD-ROM Kasutusjuhendi ja
DHP-300
Installeerimisviisardiga
Powerline HD Ethernet Adapter
CAT5 Ethernet kaabel
Kui midagi eelnimetatutest puudub, pöörduge edasimüüja poole.
D-Link DHP-300 Kiirpaigaldusjuhend

Riistvara ĂĽlevaade
Riistvara ĂĽlevaade
Toite indikaator
Süttiv tuluke näitab, et seade saab
toidet.
Ethernet indikaator
Ethernet LED põleb püsivalt, peale
seadme ühendumist võrku ja vilgub
andmete ĂĽlekandmisel.
Powerline indikaator
Powerline LED põleb püsivalt, kui
seade leidis teist samalaadset
seadet võrgus.
3
D-Link DHP-300 Kiirpaigaldusjuhend

Riistvara ĂĽlevaade
Ethernet
Ăśhendage CAT5 Ethernet kaabel DHP-300
Ethernet pordiga.
D-Link DHP-300 Kiirpaigaldusjuhend

Riistvara paigaldamine
Riistvara paigaldamine
Toide
Ăśhendage DHP-300 vahelduvvoolu pistikupesasse.
Märkus: Power LED sütib rohelise tulukesena, tähistades toite olemasolu.
Ethernet kaabli ĂĽhendamine
Ăśhendage ĂĽks Ethernet kaabli ots DHP-300 LAN pordi ja teine kaabliots
võrgu või arvuti Ethernet pordiga.
Märkus: Võrguühendus on olemas, kui DHP-300 peal olev roheline toite
LED indikaator põleb.
D-Link DHP-300 Kiirpaigaldusjuhend

Tarkvara installeerimine
Tarkvara installeerimine
Sisestage D-Link DHP-300 Powerline HD Ethernet Adapteriga
olemasolev CD-plaat arvuti CD-lugejasse. Kui CD automaatselt
ei käivitu Teie arvutil, vajutage Start > Run.
Run käsureal sisestage “D:\DHP300.exe

”, kus D: tähistab teie CD-ROMi.
Kui programm käivitub minge järgmisele aknale. Vajutage Install Utility
(Installeerige utiliiti).

Vajutage Install Utility
InstallShield viisard alustab DHP-300 tarkvara installeerimist.
Vajutage Next.
D-Link DHP-300 Kiirpaigaldusjuhend

Tarkvara installeerimine
Vajutage Install
Vajutage Finish
WinPcap 4.0 installeerimine on
vajalik DHP-300 utiliidi
käivitamiseks, vajutage Next
installeerimise jätkamiseks.
Vajutage Next
D-Link DHP-300 Kiirpaigaldusjuhend

Tarkvara installeerimine
Vajutage Next
Vajutage I Agree
WinPcap 4.0 installeerimine on
lõpetatud. Vajutage Finish viisardi
sulgemiseks.
Vajuta

Finish
D-Link DHP-300 Kiirpaigaldusjuhend

Konfigureerimine
Konfigureerimine
Pärast D-Link DHP-300 Utiliidi installeerimist klõpsake kaks korda
D-Link DHP-300 Powerline HD Utility ikoonil Teie töölaual DHP-300
konfigureerimise alustamiseks.
Vajutage ikoonile D-Link DHP-300
Powerline HD Utility
kaks korda.
Teenus pakub Teile võimalust seada enda isiklik võrgu ID ja prioriteerida
võrgu liiklust. Teksti värv MAC, Net ID, Alias ja Location tulpadel näitab
kaabelvõrguühenduse olekut.
• Roheline tekst – Powerline võrk on krüpteeritud mittevaikimisi
antud krüpteerimisvõtmega.

• Punane tekst – Kaabelvõrk on krüpteeritud vaikimisi antud
krüpteerimisvõtmega.
• Hall tekst – Ühendus kaabelvõrguga puudub erineva Net ID,
krüpteerimisvõtme või salasõna tõttu.
D-Link DHP-300 Kiirpaigaldusjuhend

Konfigureerimine
Punane tekst MAC, Net ID, Alias ja Location tulpadel tähendab,
et kaabelvõrk on krüpteeritud vaikimisi antud krüpteerimisvõtmega
(DHP-300). Võrgu krüpteerimiseks mittevaikimisi antud
krüpteerimisvõtmega järgige alltoodud punkte:
• Tehke topeltklõps sõlmel.
• Kui soovite kõiki sõlmi krüpteerida mittevaikimisi antud
krüpteerimisvõtmega, klõpsake nupul Configure.
D-Link DHP-300 Kiirpaigaldusjuhend
10

Konfigureerimine
Eelmistel lehekĂĽlgedel kuvatakse DHP-300 hetke konfiguratsiooni.
MAC: avastatud sõlme MAC aadress.
Net I D: kaabelvõrgu nimi. Vaikimisi on see DHP-300 (maks. 10 tähemärki,
0-9, A-Z, suur- ja väiketähetundlik).
Alias: Seadme nimi. Vaikimisi on see Seade 1, Seade 2 jne (maks.
16 tähemärki, 0-9, A-Z, suur- ja väiketähetundlik), st Elutuba,
Magamistuba jne.
Location ('Asukoht'): Kohalikud või kauged sõlmed.
Quality ('Kvaliteet'): Ühendatud sõlme võrguühenduse kvaliteet.

• Kolm rõngast – Parim kaabelvõrgu ühendus. Sobib
kõrgresolutsiooniga videosignaali ülekandeks.
• Kaks rõngast – Üsna hea kaabelvõrgu ühendus. Sobib
standardresolutsiooniga videosignaali ĂĽlekandeks.
• Üks rõngas – Hea kaabelvõrgu ühendus. Sobib andmesideks
ja internetiĂĽhenduseks.
Scan ('Skaneeri'): Skaneerige kaabelvõrku PLC-sõlmede leidmiseks.
Tehke märge AutoScan kastikesse, et perioodiliselt võrku skaneerida.
Copyright ©2007 D-Link Corporation/D-Link Systems, Inc. Kõik õigused kaitstud. Kaubamärgid ja
registreeritud kaubamärgid on valdaja omandid. Tarkvara/püsivara ja spetsifikatsioone võidakse muuta
ilma eelneva etteteatamiseta.Maksimaalne juhtmevaba ühenduse signaal, mis põhineb IEEE standard
802.11g spetsifikatsioonidel. Tegelik andmevoo läbilaskevõime võib erineda. Võrgu seisund ja
keskkondlikud tegurid, sealhulgas võrguliikluse intensiivsus, võrgu konstruktsioon ja materjalid ning
võrgu koormus vähendavad võrgu liikluse tegelikku läbilaskevõimet.
11
D-Link DHP-300 Kiirpaigaldusjuhend