Mц╓rkus:
Teistsuguse toitepingega toiteadapteri kasutamine vц╣ib kahjustada seadet ja garantii kaotab kehtivuse