Kiirpaigaldusjuhend
DIR-655
RANGEBOOSTER NTM 650 GIGABIT RUUTER
Pakendi sisu
Kui midagi nimetatutest puudub, pöörduge edasimüüja poole.
DIR-655
CD-ROM
Ethernet (CAT5 UTP)
Toiteadapter
RANGEBOOSTER NTM
(D-Link Click’n’Connect.
kaabel
650 GIGABIT RUUTER
Kasutusjuhend ja garantii)
Märkus:
Vaike IP: 192.168.0.1
Teistsuguse toitepingega toiteadapteri
Vaike kasutajanimi: Admin
kasutamine võib kahjustada seadet ja
garantii kaotab kehtivuse.
Vaike parool:
Kiirpaigaldus
1
Võtke D-Link Click and
C. Vajutage
Connect CD-plaat.
2 A. Veenduge, et interneti ühendus on
aktiivne. ÄRGE praegu ruuterit ühendage.
B.Sisestage D-Link Click’n Connect CD
plaat arvuti CD-lugejasse.
Tehniline tugi
D-Link Eesti esindus:
Peterburi tee 46-205, Tallinn
+372 613 9771
e-mail: info@dlink.ee
http://www.dlink.ee

Tähtis informatsioon
Teie interneti tellimust puudutav tähtis informatsioon
Kasutajatele, kes tellivad piiratud või “maksa, kuidas kasutad” lairiba interneti ligipääsu. WAN
konfiguratsiooni seadistustes on parameeter, mida nimetatakse maksimaalse tühikäigu
loenduriks. See parameeter määrab, mitu sekundit pärast võrguliikluse puudumist ühendus kaob.
Vaikeseade on “0”, mis lülitab selle funktsiooni välja ja internet on ühendatud kogu aeg.

Soovitame muuta maksimaalse tühikäiguloenduri väärtusele “300” (5 minutit), nii et seade lülitaks
interneti ühenduse välja, kui 5 minuti jooksul võrguliiklus on puudunud ja hoiaks seega kasutuskulud
madalal. Kasutajad, kes on tellinud piiramatu mahuga interneti lairibaühenduse. Te võite jätta selle
parameetri muutmata või lülitada sisse automaatse taasühenduse Auto-reconnect, et interneti
ühendus oleks pidev.
Tehnilised märkused: Maksimaalse tühikäigu loendur toimib ainult siis, kui Teie teenusepakkuja
kasutab PPPoE ühendust.
2