XTREME N TM KETTAMASSIIVIGA RUUTER
DIR-685
Kiirpaigaldushujend+


Kiirpaigaldusjuhend
DIR-685
XTREME NTM KETTAMASSIIVIGA RUUTER
Pakendi sisu
Kui midagi nimetatutest puudub, poorduge edasimuuja poole.
DIR-685
CD-ROM
Ethernet (CAT5e
Toiteadapter
XTREME NTM
(Kiirpaigaldusviisard
UTP) kaabel

RUUTER
Ja kasutusjuhend)Markus
:
Teistsuguse toitepingega toiteadapteri
Kasutamine võib kahjustada seadet ja
Garantii kaotab kehtivuse.
Vaike IP: http://192.168.0.1
Vaike Username (Kasutajanimi): Admin
Vaike Password (Parool)

: (jatke vali tuhjaks)
Kiirpaigaldus
1 Võtke D-Link Click
C. Vajutage “Install Router”
and Connect
2 A. Veenduge, et Interneti ühendus
(Järgige ekraanile ilmuvaid
CD-plaat.
on aktiivne. ÄRGE praegu ruuterit
Juhiseid ja lisa informatsiooni
Uhendage.
Saamiseks vajutage
B. Sisestage D-Link Click'n Connect
“ View Manual”)
CD-plaat arvuti CD-lugejasse.
( OS nõuded: WINDOWS 2000/XP

/Vista).
2


Veaotsing
1. . Kuidas ma saan konfigureerida DIR-685 ruuterit ilma CD-plaadita, või
kontrollida juhtmevaba võrgunimi (SSID) ja juhtmevaba

krüpteerimisvõtit?
Uhendage arvuti ruuteriga Ethernet kaabli abil

A vage veebibrauser ja sesestage http://192.168.0.1 veebilehitseja aadressiväljale.
V
aikenimi on „admin“, parooliväli jätke tühjaks.
Kui teie vahetasite parooli ja unustasite seda, tuleb ruuteri algseadistused taastada
(parooliväli jääb tühjaks).
2. Kuidas minu ruuterit algseadistada?

• Veenduge, et ruuter on sisselülitatud
• Vajutage ja hoidke Reset nuppu seadme tagapaneelil 20 sekundit.

Markus: Ruuteri tehaseseadete taastamine kustutab hetke konfiguratsiooni
seadistused. Teie seadistuste taaskonfigureerimiseks logige ruuterisse sisse, nagu
on kirjeldatud küsimuses 1 ning seejärel tehke läbi Set


up Wizard.
3. Kuidas lisan uue traadita Interneti klientrakenduse või personaalarvuti, kui olen
unustanud oma Raadiovõrgu Võrgunime (SSID) või Raadiovõrgu Krüpteerimisvõtme?
• Iga personaalarvuti puhul, mis peab ruuteriga traadita ühenduma, peate veenduma,
et kasutate õiget Raadiovõrgu Võrgunime (SSID) ning krüpteerimisvõtit.
• Kasutage veebipõhist kasutajaliidest (nagu on kirjeldatud ülalpool punktis 1),
et kontrollida või valida oma traadita võrgu seadistust.
• Märkige seadistus kindlasti üles, et saaksite selle sisestada igasse traadita
ühendatud personaalarvutisse.
4. Mida teha, kui ruuter ei tööta korralikult?


• K
a
sutusjuhend sisaldab tervet veaotsingu peatükki ja selle võib alla laadida D-Link
Veebilehelt (vaadake allpool), kuigi on ka paar kiirtoimingut, mida voite probleemide
lahendamiseks proovida:

• K
ontrollige ruuteri esipaneelil asuvaid LED tulukesi. Põlema peavad Power LED,
Wireless LED ja Internet LED. Üks või mitu LAN LED peavad vilkuma.

• K
o
ntrollige, et kõik kaablid oleksid mõlemast otsast korralikult ühendatud.

• L ü litage ruuter 20 sekundiks välja ja seejärel uuesti sisse.
5. Miks internetiühendus ei toimi?


• Veenduge, et kaabli kasutajatele on Viisardi installeerimise käigus märgitud
“Clone MAC” aadressi suvand (või sisestage registreeritud MAC-aadress) ja tehke
kindlaks, et teenus on lubatud / ühendatud ning on töökorras.

• A DSL internetiteenuse pakkuja kliendid peaksid pöörduma oma teenusepakkuja
poole, et kontrollida, kas teenus on teenusepakkuja poolt sisse lulitatud ja
ühendatud ning kas teenusepakkuja kasutajanimi ja parool on õiged.
Märkus: Kui te ei saavuta ühendust, vaadake toote kasutusjuhendist

veaotsingu
peatukki

D-Link DIR-685 XTREME N STORAGE R UTER
U

i CD
.
-plaadit3

Tehniline tugi

Eestis

Peterburi tee 46-205, Tallinn
http://www.dlink.ee
e-mail: info@dlink.

ee
Tel 613 9771


4