Kiirpaigaldusjuhend
DPH-150S/SE
IP Telefon
Kontrollige pakendi sisu
DPH-150S/SE
CD-ROM
Telefonitoru Telefonitoru
Ethernet Cat5
Toiteadapter
kaabel
IP Telefon
kiirpaigaldus
kaabel
juhendiga
Teistsuguse pingega toiteadapteri kasutamine
võib kahjustada seadet ja garantii kaotab kehtivuse.


2


Ülevaade
DPH-150S(SE) IP-telefon võimaldab kasutajatel võtta enda võrguühendust kasutades üle
Interneti odavaid telefonikõnesid. DPH-150SE kasutab PoE tehnoloogiat (Power over Ethernet
ehk toide üle kohtvõrgu) ning ei vaja DC ehk alalisvoolu toiteadapterit. Kui PoE funktsioon välja
jätta, siis kõik muud seadistused ja võimalused on DPH-150S ja DPH-150SE mudelitel samad.


Nuppude funktsioonid


ÜLES/ALLA klahvid (UP/DOWN) Nende abil saab liigutada kursorit telefoni LCD-ekraanil.
Helitugevuse klahvid (Volume UP/DOWN ) Nende abil saab reguleerida telefoni helitugevust.
Valikuklahv (OK key) Selle abil saab kinnitada ja sisestada valikuid telefoni LCD-ekraanil.
Kustutamis-/väljumisklahv (

Clear/Exit) Selle abil saab kustutada valitud kirje LCD ekraanil ning minna

tagasi põhimenüüsse ükskõik millisest teisest seadistamismenüüst.

Funktsiooni- ja mäluklahvid (Function & Memory Keys) Nende abil saab reguleerida helistamise eri
funktsioone ja kasutada kiirvalimist.


Menüüklahv (Menu) Selle abil saab seadistada ja uuendada telefoni väljanägemise ja ekraani seadeid.
3Käivitamine
Et DPH-150S käivitada, ühendage see alalisvoolu toiteadapteriga. Kõik valgusindikaatorid
süttivad ning telefon läheb käima. Kui teie kommutaator toetab PoE tehnoloogiat, siis pole teil

DPH-150SE puhul vaja kasutada alalisvoolu toiteadapterit. Ühendage kohtvõrgu ehk Etherneti
kaabli üks ots (RJ-45) telefoni võrguporti ja teine PoE kommutaatoriga ning DPH-150S käivitub
automaatselt.
Ühendamine
Ühendage Ethernet kaabel (RJ-45) telefoni võrgupesasse. Teine kaabliots ühendage SIP
serveri võrku.
ЎЈ
4


Fikseeritud IP aadressi konfigureerimine

1. Vajutage Menu nuppu ja LCD ekraan kuvab konfigureerimismenüüd.
2. Valige “Network setting” ?
Æ“Set IP mode” ? “FIXED”. Vajutage
konfiguratsiooni salvestamiseks.
3. Valige “Network setting” ? “IP Address”. Sisestage IPaadress. Vajutage
Æ
konfiguratsiooni salvestamiseks
4. Valige “Network setting” ?
Æ “IP Mask”. Sisestage maski IP. Vajutage

konfiguratsiooni salvestamiseks.
5. Taaskäivitage telefoni käsitsi ja seejärel konfiguratsioonid astuvad jõusse.
6. Täiendava informatsiooni saamiseks, lugege kasutusjuhendit.

SIP informatsiooni konfigureerimine

1. Vajutage Menu (Menüü) nuppu ja LCD ekraan kuvab konfigureerimismenüüd.
2. Valige “SIP setting” ?
Æ“Proxy setting” ?
Æ“PxyServ”.Sisestage Proxy serveri IP
aadress.Vajutage konfiguratsiooni salvestamiseks
3. Valige “SIP setting” ?
Æ “Proxy setting” ?
Æ “RegServ”.Sisestage registreerimisserveri
IP aadress. Vajutage
konfiguratsiooni salvestamiseks.
4. Valige “SIP setting” ? “User Info” ?
Æ
“PhoneNum”. Sisestage telefoninumber
Æ

.
Vajutage konfiguratsiooni salvestamiseks.

5
5. Seadistused astuvad jõusse koheselt. Ei ole vajadust telefoni taaskäivitada.
6. Täiendava informatsiooni saamiseks, lugege kasutusjuhendit


DPH-150S (SE) juhtimisliidese sisse logimine:
1. Sisestage DPH-150S (SE) IP aadress Internet Explorer-i aadressiväljale.
Näiteks http://X.X.X.X


Installeerimisviisardi kasutamine fikseeritud IP aadressi/
DHCP/PPPoE konfigureerimiseks:
1. Valige menüüs Installation Wizard
(Installeerimisviisard)


2. Vajutage Next (Edasi) nuppu3. Valige ühenduse viis Static IP, DHCP või
PPPoE.
6


4. Konfigureerige IP aadress ja
võrgumask, lüüs, DNS aadress,
.
ja vajutage Next (Edasi).7. Konfigureerige SIP informatsioon
ja vajutage OK. Taaskäivitage

telefon käsitsi
Kuidas kiiresti DPH-150S (SE) konfigureerida:
1. Logige DPH-150S(SE) veebiliidese sisse
2. Valige VOIP Account Settings
(VOIP konto seaded)
3. Muutke konto informatsioon ja

vajutage Submit nuppu.

4. Valige VOIP Server Settings
(VOIP serveri häälestused)
5. Muutke serveri informatsioon ja

vajutage Submit nuppu.

6. Kui teie SIPSET LCD kuvab DPH-150S(SE), siis telefon oli
edukalt registreeritud. Nüüd saate numbrit valida.

7
Ver.1.00
2007/10/12
F39033-V6000-V105

8