Kiirpaigaldusjuhend
DWA-110 / DWA-120
Traadita G USB Adapter


Pakendi sisu

Kui mõni nendest detailidest puudub või on kahjustatud, pöörduge kohe edasimüüja
poole.DWA-110 või DWA-
CD-ROM
Alus


120 Traadita G USB
kasutamisjuhendi ja

Adapter
ki rinstal eerimis-

juhendigaKiirpaigaldus

Hoiatus: Paigaldage adapterit ainult peale D-Link CD-plaadilt draiverite installeerimist.


1 Võtke komplektis
2 A. Veenduge, et internetiühendus 3 Vajutage “Instal Router”
olemasolev CD-plaat
on akti vne. Ärge lülitage ruuteri sisse. (Järgige ekraanilolevaid
ki rinstal eerimisjuhendiga.
B. Sisestage ruuteri instal eerimis CD-
instruktsioone ja

plaat arvuti CD- või DVD-kirjutisse.
lisainformatsiooni saamiseks

(OS nõuded: WINDOWS
vajutage „View Manual”)

2000/XP/Vista)