Kiirpaigaldusjuhend
DWA-510 / DWA-520
Traadita PCI adapter


Pakendi sisu


Kui midagi nimetatutest puudub või on kahjustatud, pöörduge edasimüüja poole.
DWA-510 või DWA-520
CD-ROM kasutamisjuhendi


Traadita PCI Adapter
ja ki rinstal eerimisjuhendiga
Kiirpaigaldus

Hoiatus: Paigaldage adapterit ainult peale D-Link CD-plaadilt draiverite instal eerimist.


1 Võtke komplektis olemasolev 2 A. Veenduge, et internetiühendus 3 Vajutage “Instal Router”

CD-plaat
on akti vne. Ärge lülitage ruuteri sisse. (Järgige ekraanilolevaid
ki rinstal eerimisjuhendiga.
B. Sisestage ruuteri instal eerimis
instruktsioone ja

CD-plaat arvuti CD- või DVD-kirjutisse. lisainformatsiooni saamiseks

(OS nõuded: WINDOWS
vajutage „View Manual”)


2000/XP/Vista)